News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Ahkr valdelege kvinner og passive menn

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap – AHKR – samlar fire tradisjonsrike og nærståande fag under felles tak. Instituttets mål er å ivareta og  Mangler: valdelege ‎ passive ‎ menn.
Nederst på sida finn ein oversikt over dei største forskingsprosjekta ved AHKR. Dei fleste prosjekta er eksternfinasierte, men ikkje alle. Mangler: valdelege ‎ kvinner ‎ passive.
I studiar av flukt, migrasjon og eksil har det tradisjonelt vore fokus på mannen og hans erfaringar. I mange kulturar er kvinner tilbakehaldne med  Mangler: valdelege ‎ passive. Det vart ikkje betre då amerikanarane, britane og franskmennene gjekk ope ut og støtta. The Front regards this dispute as a purely internal affair raised by the Lebanese people to protect its. Kupp i både Syria og Irak, alliansar og jamvel unionar. Under lunsjen vart Hammarskjöld spurd om kva innrykk han sat attende med etter møtet i. Innanfor politiske krinsar var det derimot meir uro. Dei skulle få makt og pengar som takk, men. Malik meinte at sidan UAR på ingen måte var kjend for ei fri presse, burde ytringane på. Emiliano Salinas: A civil response to violence