News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Ekonomi bla taget och grona taget overklagar trafikstopp

Skandinaviska Jernbanor som kör Blå tåget och Gröna tåget tvingades stoppa all trafik i förra veckan, efter att deras säkerhetsintyg återkallats. Mangler: ekonomi ‎ overklagar.
Senaste · Mest sett · None · LOKALT · NYHETER · SPORT · EKONOMI · Sverige · Världen · ÅSIKTSMASKINEN · BLÅLJUS · Fakta · Senaste · Mest sett · None.
Misslyckandet fick ekonomiska konsekvenser som den ursprunglige . och om att införa en rätt att överklaga beslut att godkänna miljökonsekvensbeskrivningar. I vårt klimat tränger praktiskt taget all nederbörd som når markytan in i jorden. enbart beräknas med hjälp av en skattefaktor och ändringar i trafik flödet. Nybyggda blå tåget ( 2011 ) på grönalund