News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Endringsbloggen ledelse vi maler maler og maler men hva bruker vi resultatene til egentlig.

endringsbloggen ledelse vi maler maler og maler men hva bruker vi resultatene til egentlig.

Vi måler, måler og måler – men hva bruker vi resultatene til, egentlig? Det er en dominerende logikk blant (altfor) mange ledere at det å måle.
Hvordan organisere styringssystemet for at det skal bli effektivt for ledelsen og ansatte? Vi måler, måler og måler – men hva bruker vi resultatene til, egentlig?. endringsbloggen ledelse vi maler maler og maler men hva bruker vi resultatene til egentlig. The Signs of Alcoholism - Help for Alcoholics Q&A #001

Endringsbloggen ledelse vi maler maler og maler men hva bruker vi resultatene til egentlig. - webcam, alle

Click here to cancel reply. Og det er en enda større utfordring å kunne si nøyaktig hva medarbeideren faktisk må endre, for å skape bedre resultater. Det finnes absolutt ingen empiri på at så er tilfelle, snarere tvert i mot. Ellers er Christina Nerstad, BI, en spennende dame som også forsker på dette. Hun er ikke like verdifull hvis hun blir redd for å feile, begynner å jobbe med å få ned forventningene til henne slik at hun er sikker på at hun når målene og tar beslutninger basert på hva som er best for målingen mer enn hva som er best i situasjonen.
Det er godt for en leder å ha noe å henvise til hvis hun ikke er fornøyd med jobben en medarbeider gjør. Å måle gjør det lett å være leder. You must be logged in to post a comment. Når de gode samtalene blir litt for mye av det gode. Taylor målte resultatet av arbeid, og det ga en produksjonsøkning.