News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Fag nyheter kilometergodtgjorelse for kjoring i som utbetales i

Følgende skattefrie satser for kilometergodtgjørelse er vedtatt i Stortinget: Eksemplet i produktnotatet viser utbetaling for kjøring innenlands.
Min forside for medlemmer. Min kursplanlegger: full oversikt over dine etterutdanningstimer både som revisor og regnskapsfører. Faglige hjelpemidler.
Fra 2017 er den skattefrie delen av kilometergodtgjørelsen redusert fra kr. 3,80 pr. km til kr. 3.50 pr. km. Overskudd på kilometergodtgjørelse.

Fag nyheter kilometergodtgjorelse for kjoring i som utbetales i - Skrevet

Økt maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til kr. Aksjelovutvalget foreslår en rekke forenklinger i aksjeloven. Min kursplanlegger: full oversikt over dine etterutdanningstimer både som revisor og regnskapsfører. Min forside for medlemmer. Løsningar vert tilpassa ditt behov og kan innehalde:. Feil på rapporten Antall årsverk. Eg vektlegg god kommunikasjon, oppfølging og tillit i kundeforholdet.

Fag nyheter kilometergodtgjorelse for kjoring i som utbetales i - det ikke

Er du revisor, i praksis eller økonomistudent? I Statsbudsjettet foreslås det at enkelte områder som ikke har gitt rett til momskompensasjon skal kunne komme inn under ordningen. Logg inn og få tilgang til "Min kursplanlegger" og andre medlemsfordeler. Øke grensen for når frivillige org. Nyheter og generell informasjon. Endring i forfallsdato for betaling av terminoppgjør Svalbard og Jan Mayen. Vi anbefaler at du ikke sletter brukere inne på Fil Bruker i lønn da dette kan gi problemer med returmeldinger på tidligere innsendte a-meldinger.
Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder. Endring i forfallsdato for betaling av terminoppgjør Svalbard og Jan Mayen. Ikke alle trekktabeller gir halv skatt desember. Nye roller i Altinn for regnskapsførere og revisorer. Finansskatt på remitteringsliste terminoppgjør.