News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Forskning smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre samtykkekompetente

forskning smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre samtykkekompetente

Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre samtykkekompetente pasienter i sykehjem Sykepleien Forskning -31 ISBN/ISSN KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad.
1.8 Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter .. behandling over tid ut fra et pasientperspektiv hos eldre, samtykkekompetente.
Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre samtykkekompetente pasienter i sykehjem. Fagfellevurdert Forskning.

Forskning smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre samtykkekompetente - mer Fare

Dessuten rapporterer eldre sjelden smerte, dels fordi smerte er vanskelig å beskrive, dels fordi smerter knyttes til det å bli gammel. Resultatene fra denne studien avdekker at det er et økt behov for kompetanse generelt i sykehjemmene og spesielt innen smertekartlegging og -behandling. Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  For å fremstille seg til eksamen må følgende oppgave være godkjent:. Pain prevalence and characteristics in three Dutch residential homes. Journal of the American Geriatrics Society. I emnet vektlegges inngående kunnskap om menneskets organsystemer og denne kunnskapen relateres til systematiske tilnærminger for å kartlegge helse. Dette tilsier en nøye individuell kartlegging av smerter og hvilke konsekvenser smerten har for den eldres daglige liv og funksjon. forskning smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre samtykkekompetente