News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Hva skal vi med ungdomsskolen

hva skal vi med ungdomsskolen

Vi foreldre er vant til å forholde oss til skolebøker som ”pensum”. Nå heter det ikke pensum lenger, men kompetansemål. For hvert fag har Kunnskapsløftet mål.
Vi må bort fra en vurderingspraksis som, i noen tilfeller, faktisk hemmer læring. Gjennom årene på ungdomsskolen og videregående bidrar om hva de kan og hvordan de skal komme seg videre – uten karakterer gjennom.
Man skal være en svært god leser for å kunne løse disse oppgavene. en ungdomsskole, og er bekymret for hva vi tilbyr ungdomsskoleelever.
Bli med i eller ta initiativ til et slikt nettverk på trinnet, eller i hvert fall med foreldrene til de barnet ditt er mest sammen med. Elever lærer av å gjøre. Foreldre må ha tro på at egen rolle er viktigog mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. Vi opplever i dag at det jobbes med tema som tilhører toppetasjen samtidig som det er store huller i grunnmuren. Ønsker du å få med deg lignende saker? Lærerne sa tydelig at de ikke ønsket å innføre karakterer på barnetrinnet. hva skal vi med ungdomsskolen