News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Medisin og kunst beretninger fra livet med amyotrofisk lateral sklerose

Mekanisk ventilasjon kan lindre symptomer og forlenge livet ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS), belyse etiske, medisinske og rettslige spørs- mål omkring  Mangler: kunst ‎ beretninger.
[email protected] medisin peoplesnote.org Avdeling for kunne tjene fedrelandet med sin kunst enn med gevær (2, 3, 5). Paris, der han levde størstedelen av livet. I Paris fant han .. Beretninger fra livet med amyotrofisk lateral sklerose. Tidsskr Nor.
fikk i 1992 diagnosen amyotrofisk lateral sklerose (ALS), og han er i I " Livet sett fra Nimbus" er det Jensen som "fæjser feelingsa" og forteller Han beretter om 30 år i utlendighet og om møtet og giftermålet med indiskfødte og ta over familiebedriften, men valgte et kunstner — og landstrykerliv.

Medisin og kunst beretninger fra livet med amyotrofisk lateral sklerose - det

«Med døden hengende over meg, hadde jeg trodd det bare var en kamp jeg måtte føre videre, nemlig kampen for å bevare min mentale balanse og mitt indre sjeleliv. Den store forskjellen mellom Paalsruds kritiske beretning og fortellingene til Lindquist og Schwartz kan tenkes å gjenspeile forskjeller i tilbudet fra hjelpeapparatet. I denne artikkelen brukes begrepet «patografi» både om bøker skrevet av pasienten og om bøker skrevet av pårørende. Jeg ble nummen og målløs. På denne avdelingen må det sannsynligvis være mer vanlig å forholde seg til døden enn å forholde seg til livet. Han levde med et hull i halsen, snakket gjennom en datasynthesizer og skrev ord ved å blunke, noe en sensor fanget opp. Kaufert J, Koch T. Egil Eide spilte dr. Vi får et innblikk i hennes frykt, usikkerhet og ensomhet i møtet med datterens kreftsykdom. Andre bøker forteller om alternative behandlingsformer. Deler av Det siste rommet brukes til å reflektere over livet før han ble syk, og det er sannsynlig at skriveprosessen har tjent som en mulighet til å gjøre opp regnskap over et levd liv. Hos Lindøe og Tuft er forløpet mer preget av bitterhet og smerte, men vi kan mot slutten av beretningene ane en viss forsoning med sykdommen. Vi kommer ikke Jensen helt inn på livet.