News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Nyheter Fosning fremstilles for varetekt etter utlevering .ece

Reglene om pågripelse og varetekt fremgår av straffeprosesslovens fjerde del: må den snarest mulig og senest den tredje dagen etter pågripelsen fremstille den Etter § 170a kan varetektsfengsling bare brukes når det er tilstrekkelig grunn til At det vil være enklere å få utlevert en person fra for eksempel de nordiske  Mangler: nyheter ‎ fosning ‎.ece.
Er det ikke mulig å fremstille den siktede for retten dagen etter at han er . Man fryktet at kortere frist kunne føre til mer bruk av varetekt, fordi muligheten til å  Mangler: fosning ‎ utlevering ‎.ece.
Varetekt er innsettelse i fengsel i forbindelse med etterforskning av straffbare og den pågrepne må fremstilles for retten senest tre dager etter pågripelsen. Mangler: nyheter ‎ fosning ‎ utlevering ‎.ece. Det vil kreves betydelig ressurstilførsel også til domstoler og ikke minst forsvarere. Justitsministeriet er enig med Strafferetsplejeudvalget i, at det ved vurderingen af behovet for at fastsætte en ufravigelig overgrænse for isolation må indgå, at det af isolationsundersøgelsen fremgår, at 'varetægtsfængsling i isolation sammenlignet med ikke-isolation indebærer en belastning og risiko for forstyrrelse af det psykiske helbred'. Selv om en generell frist på tre dager ikke er konvensjonsstridig, kan fengsling i tre dager være for vidtgående i et konkret tilfelle. Det følger av bestemmelsens siste ledd at retten skal løslate siktede dersom den på noe tidspunkt finner at etterforskningen ikke fremmes med tilstrekkelig hurtighet, og at fortsatt varetekt ikke er rimelig. Er dette riktig, kan man ikke bare vurdere ulempene ved at noen vil bli holdt frihetsberøvet i lengre tid enn etter gjeldende rett. I så fall er det ingen endring i forhold til gjeldende rett. Calling All Cars: Invitation to Murder / Bank Bandits and Bullets / Burglar Charges Collect