News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Nyheter lokalt Mener fodselshjelpen sviktet og vil gi Arvid erstatning b.

Men også her svikter samfunnet. barnehage, skole eller helsevesen som svikter, ved ikke å ta barnas skader . Gi barna høyere erstatning.
Et søskenpar får til sammen tre millioner kroner i erstatning fra Gjøvik kommune etter å ha blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt og overgrep i flere.
Et av politiets viktigste dataverktøy er igjen nede, og etaten må bruke Word som erstatning. – Konsekvensene øker dag for dag, sier politimester. Grovt uaktsomt å bare «lene seg» på daglig leder. Han er innvandret Vietnameser som driver en kafe. I første omgang kan det være familiemedlemmer, barnehage, skole eller helsevesen som svikter, ved ikke å ta barnas skader eller ord på alvor. Dommen er en nyttig påminnelse om styrets undersøkelsesplikt, og Oslo tingrett er på dette punkt nådeløs i sin vurdering av styreleder, som fremholdt at han hadde stolt på daglig leder. Her må det en holdningsendring til i politiet, og den må initieres og følges opp fra høyeste politiske hold når det ikke hjelper at Riksadvokaten sier sitt.