News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Om du blir bitt av flatt.

om du blir bitt av flatt.

Jon Einar (13) ble bitt av flått – fikk diagnosen «påfunn» vi hører om barn som blir alvorlig syke og ikke får den hjelpen de burde ha, sier Gerd.
98% av alle flåttbitt skjer det ingen overføring av smitte, og du blir ikke syk. Ca. ses et typisk, ringformet, svakt rødt utslett som brer seg utover fra bittstedet.
Det er ikke nødvendig å gå til lege bare fordi man blir bitt av flått, men det er viktig å fjerne den så fort man oppdager den. Jo lengre den sitter. Aller vanligst er flåtten på Sørlandet. Vår legespesialist i radiologi kan se på ditt røntgen- MR- eller CT-bilde. En tredjedel av våre lesere jobber innen helsesektoren. Lungemedisin Odd-Magne Fjeldstad Spørsmål om lungesykdommer. Heldigvis er det ikke mange som blir smittet, i fjor var det ni personer.

Om du blir bitt av flatt. - muss man

Jeg har fått kopi av laboratorieresultatene. Mest kjent er bakterien borrelia. Kontroller derfor hodebunnen og bak ørene nøye. Kjønnssykdommer Johannes Thorvaldsen Alt om sykdommer som smitter seksuelt. Vask såret med desinfeksjonsmiddel eller med såpe og vann. om du blir bitt av flatt.

Om du blir bitt av flatt. - steder kan

Søk jobb hos Folkehelseinstituttet. Hvis man bruker lyse klær, er det lettere å oppdage eventuelle flått. Bakterien kan smitte til mennesker ved direkte kontakt med syke eller smittebærende dyr, ved dyrebitt, via forurenset drikkevann eller ved inhalasjon av kontaminert støv. All informasjon på peoplesnote.org er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Blåaktig misfarging på fremsiden av armer eller bein.
158th Knowledge Seekers Workshop, 2017 02 09. Subtitles