News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Om fylkeskommunen Samferdsel kulturminner og plan Plan

Om fylkeskommunen Samferdsel kulturminner og plan Plan

Fylkessjef for Samferdsel, kulturminner og plan (peoplesnote.org: Hedmark fylkeskommune. Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv. p> Spennende.
innenfor samferdsel, finner du mer om dette på følgende sider: Samferdsel i Hedmark fylkeskommune. Samferdsel, kulturminner og plan.
Planforum er et møtested for kommunene til å drøfte plansaker etter plan - og Fylkeskommunen v/ fagområdene: Plan, kulturminnevern. Om fylkeskommunen Samferdsel kulturminner og plan Plan Jakten på Vestfolds fortid - en film om moderne arkeologiske metoder

Om fylkeskommunen Samferdsel kulturminner og plan Plan - nettopp

Trainee — Unik mulighet. Norconsult Arkitektur søker etter ny medarbeider. Gode evner og interesse innen statikk og konstruksjonsfag. Statistikk og fakta folkehelse. Arbeid i et folkehelseperspektiv.

Om fylkeskommunen Samferdsel kulturminner og plan Plan - are

Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon. Statistikk, kart og analyse. Søke tilskudd i Hedmark. Praktisk erfaring i tillegg er et pluss. Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på peoplesnote.org.
Utarbeide anbudsdokumenter og kostnadsoverslag. Periodisk rapportering og økonomiske analyser til ledergruppe, styre og Orkla Care. Du bør beherske de vanligste fag-spesifikke, datatekniske beregningsverktøyene. Vi ønsker å utvikle Planforum til å bli et verksted for strategisk plan- og utviklingsarbeid, en god møteplass og arena for læring. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse. Slik kan du påvirke. Vil du vite mer om samferdsel og kulturminner?