News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

PageFiles Hva er god veiledning.

PageFiles Hva er god veiledning.

Jeg jobber på en medisinsk avdeling ved et sykehus som rehabiliteringspersonell. Min jobb består hovedsakelig i akutt kartlegging og.
Det påpekes viktigheten av at veileder viser interesse for veisøkers samtale, . Å være en god veileder som både lytter godt etter hva veisøker.
kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i vurdering av elevenes kompetanse og hva . og god tilbakemelding og veiledning i løpet av opplæringen. PageFiles Hva er god veiledning. Selv mener jeg at det er viktig å være bevisst og ærlig om at også vi veiledere har en begrensning når det kommer til oppmerksomhet, og at vi trener oss på å håndtere dette på en god måte. En måte å vise interesse i en veiledningssamtale er å gi veisøker oppmerksomhet. Skip to PageFiles Hva er god veiledning. Hjem. I ettertid og med den kunnskapen jeg nå har om veiledning, så tenker jeg at jeg ved neste forsøk på veiledning vi gjøre slik Tveiten beskriver, nemlig å bruke god tid på den første fasen, for det er ofte her man kan gå i noen feller ved at man «tror man vet» hva den andre ønsker å snakke om, men uten å spørre, så kan man ikke vite dette sikkert. Problemrettet veiledning i gruppe.

PageFiles Hva er god veiledning. - vanligvis laget

Karlsdottir, R og Kvalsund, R. Heller ikke her kunne jeg se tegn til verken fysiske eller kognitive utfall, og ut ifra min faglige vurdering vil pasienten kunne klare seg selv ved utskrivelse til hjemmet. Dette kan tolkes av veisøker som at veileder ønsker at veisøker skal bli ferdig fordi veileder selv ønsker å snakke. Det er viktig å påpeke at dette er minimumsresponser og at det har som hensikt at veisøker ikke skal begynne å tvile på veileders interesse. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Jeg vil stille mer hensiktsmessige og varierte spørsmål slik Brekke og Søndenå anbefaler. Til den andre beste: en bok om veiledningens etikk.