News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Studier emner jus jus JUROFF v undervisningsmateriale Dag . Strafferett ikke jurister v.ppt

Hva lærer dere på emnet? Hvilken betydning har rettspraksis som rettskildefaktor i strafferetten? 2. Undervisning - forelesninger http://www. jus. peoplesnote.org studier /regelverk/peoplesnote.org) Dag 1: metode, alminnelig strafferett.
3 8. semester: JUS 4121 og 4122 Obligatoriske fag: Metode og etikk . 20 Lovtekstens betydning: lovhjemmelskrav i strafferetten Rt s. overfor faktiske og mentale prosesser som kan påvirke jurister til å fravike de etiske krav 31 30 stp) Ett engelskspråklig emne (av i alt 5) obligatorisk hvis ikke utenlandsopphold.
Overlappende emner ; Undervisning ; Eksamen; Evaluering av emnet Emnet inngår i studieprogrammet Internasjonale studier (bachelor), og studenter fra dette  Mangler: v ‎ dag ‎ strafferett ‎ jurister ‎ v ‎ ppt. Søk i nettsidene til UiO. Særleg synest det vera ei oppfatning hos nokre nybyrjarar at juridiske framstillingar blir betre di meir snirklete dei er. Tekstene som leveres som fakultetsoppgavebesvarelser skiller seg for mange studenter klart fra hva de vil levere på eksamen, først og fremst i omfang. Studiedekan: Fakultetet er nå i ferd med å fullføre Prosjekt Studiekvalitet, som er et stort og omfattende prosjekt. Treffetiden gjelder alle fast ansatte lærere som ikke har forskningstermin det aktuelle semesteret.