News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Studier og kurs bachelorstudier okonomi og administrasjon

studier og kurs bachelorstudier okonomi og administrasjon

Bachelorstudiet er fundamentet i siviløkonomutdanningen - en solid faglig I tillegg til de obligatoriske kursene tilbyr vi valgfrie emner i blant annet på masterstudiet i økonomi og administrasjon eller masterstudiet i regnskap og revisjon. 74 prosent av NHH-studentene får sin første jobb før de er ferdige med studiene.
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Studiestart August Studiepoeng Sentrale fagområder i studiet er bedriftsøkonomisk analyse.
Bachelorstudiet gir bred kompetanse i offentlig politikk og administrasjon, juss, økonomi og ledelse Utdanningen er særlig rettet mot offentlig sektor, Hjem · Studier og kurs ; Administrasjon og ledelse 3 år, heltid Sted Pilestredet, Oslo Språk Norsk Antall studenter 120 Kostnader Semesteravgift: 820 kr.