News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Trondelag pastor og hans kone tiltalt for grove overgrep .

trondelag pastor og hans kone tiltalt for grove overgrep .

En pastor i en menighet i Midt-Norge møter i dag i retten, tiltalt for grove overgrep mot sine egne barn.
En pastor og kona hans er i Sør- Trøndelag tingrett dømt til fengselsstraff for var tiltalt for gjentatte overgrep mot barn under ti år og for grov mishandling.
De er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot døtrene sine da de var under 10 rettssaken mot en pastor og hans kone i Sør- Trøndelag tingrett.

Trondelag pastor og hans kone tiltalt for grove overgrep . - går

Dagen inviterer til saklig debatt, hvor du kan komme med innspill, argumenter og synspunkter. Sammen med kona er han også tiltalt for mishandling av både døtrene... Forsvarer sa at tiltalte og meddommeren ikke hadde kjennskap til hverandre, men at det er store konflikter og til tider hat mellom disse trosretningene. Dette kommer heller ikke som en overraskelse på barnas bistandsadvokat Erik Andreas Lossius Widerøe. Debatten vår er ikke forhåndsmoderert, men gjennomgås jevnlig. Saken i Sør-Trøndelag tingrett går over fem dager og har en strafferamme på over seks år. Lederen i Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, advarer mot å innlede et regjeringssamarbeid med Kristelig Folkeparti..