News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Uploads files Smidt Ti teser.

uploads files Smidt Ti teser.

Ti teser om skriving i alle fag. Jon Smidt. Hvordan skal jeg best mulig hjelpe elevene mine til å bli gode (og glade) skrivere? Det er det lærerspørsmålet denne.
(18 s.). Tilgjengeleg frå: peoplesnote.org uploads / files / Smidt, Jon «Ti teser om skriving i alle fag». I: Smidt, Jon.
har kjennskap til nabospråka våre og nasjonale minoritetsspråk . Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Lorentzen, R. T., & Smidt, J. (red.). Finst også her: peoplesnote.org uploads / files /peoplesnote.org. uploads files Smidt Ti teser.