News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Utbildning arlig kunskapsuppdatering aku

utbildning arlig kunskapsuppdatering aku

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion. Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU).
Årlig kunskapsuppdatering. I ÅKU 2016 ÅKU 2016 Rådgivare. Det här ÅKU 2016 Specialist ÅKU 2016 Ledning & kontroll ÅKU 2015 Ledning & kontroll.
Finanskompetens → Utbildningar → Årlig kunskapsuppdatering → ÅKU 2016 Det här är 2016 års ÅKU för dig som är rådgivare och som vill hålla din. Målet med utbildningen är att du ska kunna analysera och förstå kundens familjerättsliga och skattemässiga situation. I vår SwedSec ÅKU […]. Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden: Nationalekonomi […]. Målet med certifieringsutbildningen är att ge dig de kunskaper som krävs för att uppfylla Finansinspektionens kunskapskrav för rådgivning av finansiella instrument och så kallad investeringsrådgivning. Tryggande vid pension, sjukdom och dödsfall. utbildning arlig kunskapsuppdatering aku