News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Verden krigens drivkrefter .

verden krigens drivkrefter .

I 1850 var Storbritannia det ledende industrilandet i verden. Britene hadde erobret . Derfor ble samlingen av Tyskland fullført ved kriger mor disse landene. FORUTSETNINGER FOR OG DRIVKREFTER I IMPERIALISMEN.
Andre verdenskrig, global krig som varte fra 1939 til endring av den politiske verdensorden og en omfordeling av verdens markeds- og råvareressurser.
Hva ligger bak krigen? En ny amerikansk strategi, om å være dominerende i verden, dirigere og bestemme, forme verden i sitt bilde. Påtvinge. Britene forsøkte å sulte ut Tyskland og Østerrike-Ungarn ved å bruke herredømmet på havet til a blokkere all handel til disse landene. Det er jo ikke bare viktig å snakke om lidelsene som finnes på den andre siden, men også om de hverdagslige tingene som gjør at de kan identifisere seg med hverandre. Makt er evnen til å få verden krigens drivkrefter . sin igjennom og nå de mål en har satt seg. Ifølge SNL er den kalde krigen en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter den annen verdenskrig. Bildet viser sovjetiske soldater under de bitre kampene i byen. verden krigens drivkrefter .
Hitler in Colour