News Goliath Encounter... News Goliath Encounter...

Wiki Olav den helliges saga

wiki Olav den helliges saga

I år er det 1000 år siden Olav Haraldsson startet reisen rundt i Norge for å la seg velge til konge. Her er historien om Olav den hellige.
Den legendariske saga om Olav den hellige, norrønt Helgisaga Óláfs konungs Haraldssonar er en av kongesagaene, en helgenbiografi fra om Olav.
on the web Use this file on a wiki Email a link to this file Information about reusing. File: Olav den helliges saga - Kong Olavs fall - H. peoplesnote.org. Nidarosdomen Tour around not inside wiki Olav den helliges saga Men da de kom syd forbi Rogaland, kom Erling Skjalgsøn til møde med dem og havde mange folk, og med ham var mange lendermænd. Da havde kong Olav kristnet landet der, storherredene var. Her gjør Snorre det porno til begjaer eller besvaer at kongen er klar over at han kan komme til å tape slaget, for han skal ha begrunna dette med at dersom de falt i kamp, var det best å ikke gå dit med rana gods. Kongen spurgte, hvor Hjalte skulde fare hen. Astrid Olofs­dat­terdatter av Olof Sköt­konung av Sverige. Sentralt i sagaen står Olavs kristusliknende martyrdød.